2018: “Livsstils- och dietförändringar som kan minska risken för cancersjukdom” – Jan Hammarsten

Föreläsare 2018

De västerländska sjukdomarna – diabetes, åderförkalkningssjukdom, fetma, högt blodtryck, blodfettrubbningar och andra sjukdomar – brukar sammanfattas under begreppet det metabola syndromet. Syndromet har kopplats till en ökad cancerrisk och ökad risk för cancer i praktiskt taget alla organ. Detta gällde också prostatacancer för några decennier sedan.

Den 13 februari 2018 publicerade vår forskargrupp en artikel i den ansedda medicinska tidskriften Nature Reviews Urology. Artikeln visade att män med metabolt syndrom och dess manifestationer var kopplat till stor prostatacancer, precis på samma sätt som metabola syndromet och dess manifestationer var kopplat till cancer i andra organ. Det omvända sambandet mellan det metabola syndromet och dess manifestationer fanns hos män med små prostatatumörer. Det omvända sambandet visade sig bero på ett systematiskt fel i diagnostiken av små prostatatumörer. Därigenom får hypotesen, att metabola syndromet och dess manifestationer gynnar tillväxt av cancer i praktiskt taget alla organ förnyad aktualitet, eftersom man kan förklara observationer, som falsifierat hypotesen.

Metabola sjukdomar kan ses som grenar i ett träd, som delar en gemensam sjukdomsmekanism, som är ett minskat insulin-medierat glukosupptag, en insulinresistens och en sekundärt förhöjd insulinnivå. Det betyder att om man vill minska risken för cancersjukdom, ska man tillämpa samma livsstil- och dietförändringar som minskar risken för de Västerländska sjukdomarna.

Föredraget beskrivs mer i detalj i följande länk –  “Livsstils- och dietförändringar som kan minska risken för cancersjukdom”

Detta föredrag handlar om hur man potentiellt kan förebygga och behandla cancersjukdom samtidigt som man minskar risken för de Västerländska sjukdomarna genom att påverka sjukdomsmekanismen. De livsstils och dietförändringar som kan övervägas för att minska risken är minskad kronisk stress, rökstopp, motverka D-vitaminbrist, ökad fysisk aktivitet och minskad kolhydratkonsumtion.

Jan Hammarsten är Docent, Överläkare i urologi och Associate Professor vid Göteborgs Universitet. Han har över åren skrivit 52 vetenskapliga publikationer och givit ut tre böcker

  • Metabolic and morphologic adaptation in patients with peripheral arterial insufficiency (1980),
  • Antibiotika inom vuxenurologin (1998),
  • Handskrekommendation inom hälso- och sjukvården (2002).

Jan Hammarsten har deltagit i eventet tidigare – senast 2017 då han delade med sig om erfarenheter kring Prostatacancer.