2018: Andreas “Kostdoktorn” Eenfeldt

Föreläsare 2018

I Sverige tog LCHF-rörelsen fart för drygt 10 år sedan och hela tiden har www.kostdoktorn.se varit en informationskälla för oss alla. Läkaren Andreas Eenfeldt har tagit denna hobby till ett av världens största LCHF-företag - www.dietdoctor.com. Andreas föreläsning tar oss med tillbaka till starten av Kostdoktorn ända fram tills idag. Men naturligtvis handlar föreläsningen inte om företaget utan om hur världen utvecklas - på gott och ont. Både kring kost och hälsa - hur ser den stora allmänheten på t ex smör just idag?

Vad säger det vetenskapliga samfundet om hur vi ska äta?
Vad visar de senaste forskningsrapporterna om vilken kost som är lämpligast för viktnormalisering?

Titel och innehåll kan komma att ändras.