2018: “Följ med på ett besök på min diabetesmottagning” – Tina Brus

Föreläsare 2018

Du kan bli diabetes”fri” på åtta veckor - följ med mig på ett besök på min mottagning!

"Jag hittade en fantastisk metod som såg ut att fungera på mina typ 2-diabetiker - lågkolhydratkost! Nu är det roligt att gå till jobbet varje dag!"

Tina Brus kommer att på ett pedagogiskt sätt visa hur hon med stor framgång ger råd till typ 2-diabetiker som ännu inte funnit kolhydratkost.

  • Hur ska du göra för att få ditt blodsocker att sjunka och minska riskerna för komplikationer?
  • Vad ska du göra för att aldrig drabbas av diabetes?
  • Hur ser en diabetikers vardag ut?
  • Vad kan göras om du inte klarar att ändra på din livsstil?

Tina Brus jobbar som diabetessjuksköterska på Vivalla Vårdcentral sen 2009 med mycket goda resultat - Region Örebro ligger 1:a i Sverige av alla landsting att hålla typ 2-diabetiker under 52 mmol i långtidssocker (Socialstyrelsens mål) - av Tinas diabetiker så är 64 % i mål. Vivalla Vårdcentral är på sjätte plats bland regionens 27 enheter.

"Vi är mäkta stolta över vårt resultat som kommer sig av lagarbete mellan alla yrkeskategorier på vårdcentralen."

Tina har jobbat som diabetessjuksköterska sedan 2009 och har ca 500 patientmöten per år. Hon arbetade inom akutsjukvården som sjuksköterska mellan 1986-2002. Utöver de dagliga patientkontakterna sitter hon med i Diabetesrådet i Region Örebro där hon representerar alla diabetessjuksköterskor i primärvården.

Under 2016 gick hon utbildningen till Kostrådgivare på Paleo Institute och är gästskribent på Diet Doctor sen 2017.