2018: Moderator – Bo Zackrisson

Föreläsare 2018

Bo Zackrisson började sin bana som medicinjournalist 1996. Tidigare hade han frilansat som kultur- och samhällsjournalist i främst fackförbundspressen.
Mellan åren 1996 och 2005 var han chefredaktör för Tidskriften Medikament, en av de största medicinska facktidskrifterna vid den tiden. Det var där som han kring millennieskiftet introducerade evolutionsmedicinen som ett nytt medicinskt forskningsfält. År 2005 publicerade han Annika Dahlqvist första stora publika artikel.

Mellan åren 2006 och 2016 var han redaktör för den alternativt inriktade föreningstidningen 2000-Talets Vetenskap.

År 2009 tog han initiativ till att starta LCHF-magasinet tillsammans med Sten Sture Skaldeman och Margareta Lundström. Dessförinnan hade han arrangerat flera konferenser om mat och hälsa i Stockholm.

Mellan åren 2009 och 2012 var han ordförande för Svenska Sällskapet Medicinjournalisterna, SSM. Han medverkade till att medicinjournalisterna 2012 slog sig samman med vetenskapsjournalisternas förening.

Sedan många år tillbaka har han varit moderator på LCHF-kryssningen i Stockholm och sedan 2011 har han även varit moderator i Säffle.