Enkät 2022

Vi i styrelsen för LCHF-eventet i Säffle önskar få återkoppling, idéer och önskemål gällande det event vi vanligen brukar anordna i Säffle, helgen efter midsommar varje år.

Eventet som vi planerade sommaren 2022 lockade endast ett fåtal intressenter och vi vill gärna veta vad som skulle locka just dig att delta vid framtida event.

Vi vill arrangera ett event som ligger i framkant när det gäller hur vi kan förbättra och optimera vår hälsa med hjälp av kosten i första hand.

LCHF Värmland som arrangerar eventet varje år, är en ideell förening vars mål är att sprida kunskap om kost och hälsa. 

Förutsättningarna för att vi ska kunna genomföra ett event är att det bär sig ekonomiskt. Vårt arbete för att anordna eventet gör vi helt ideellt. Den stora utgiften, som huvuddelen av biljettintäkterna går till, är arvoden till våra fantastiska föreläsare.

Ett stort tack till dig som tar dig tid att fylla i enkäten som vi hoppas kan ge oss många viktiga ledtrådar till hur vi kan utveckla eventet inför framtiden.