Fredrik Söderlund – “Moderator”

Fredrik Söderlund är 54 år och yrkesofficer i Flygvapnet. För för 10 år sedan lade han om kosten till LCHF för att bli av med drygt tio kilo övervikt och bättre klara Försvarets årliga fysiska krav. Han blev på köpet piggare och friskare och började övertala kollegor som också hade övervikt att prova samma metod. Föreläsningar för små grupper spred sig på arbetsplatsen och ledde bl.a. till att två kollegor blev av med sin diabetes typ 2. Fredrik blev själv förvånad över den hälsoförbättring en kostomläggning till LCHF kunde ge och har sedan dess fördjupat sin kunskap och engagerat sig i föreläsningar och olika event kring kost och hälsa.

Fredrik återkommer som moderator efter den storstilade debuten 2019.