Nadja Öström – Sköldkörtelfrisk med kost

Att en sköldkörtelobalans kan orsaka viktproblem känner troligen många till, men det stora kaos dessa hormoner kan orsaka är det inte många som vet.

Med många års egen erfarenhet och bred efterforskning  kunde Nadja klura ut varför vården inte kunde erbjuda den hjälp som krävdes för att återfå hälsa med diagnoserna Hashimoto och hypotyreos.

När kilona och symtomen snarare blev allt fler trots medicin blev hon tvungen att hitta egna lösningar, och upptäckten av kostens påverkan blev starten på resan mot viktnedgång och ett liv fullt av energi.

Nadja Öström är utbildad kostrådgivare sedan 2014, med flertalet uppföljande utbildningar som tex bas medicin, immunförsvar och inflammation, toxisk belastning, autoimmunitet och gluten, tarmhälsa utöver 3 år som ordförande i Sköldkörtelförbundet. Idag föreläser hon och ger rådgivning i ämnet Sköldkörtelhälsa och skrivit två böcker, ”Sköldkörtelsjuk och frisk – Ett inre kaos” samt ”HELA ALLT- fri från kronisk sjukdom, går det?”

Autoimmunitet är ett ökande problem i dagens samhälle. Underfunktion i sköldkörteln beror oftast  just på en autoimmunitet. Kosten är en av de viktigaste delarna för att reversera en autoimmunitet och för att återfå balans i kroppen.