2019: Monique & Anders le Roux Svalberg – “Viktiga barn”

"Viktiga Barn" vänder sig till alla som på något sätt i sitt liv har kontakt med barn. Mor- & farföräldrar, föräldrar/vårdnadshavare, vänner, pedagoger, vuxna...

Vi har en viktig uppgift och framförallt ett vuxenansvar. Att endast lägga fokus på vikt och mat blir som att hantera ett symtom utan att ta hänsyn till vad som gett upphov till symtomet, vi lägger därför viss tonvikt på beteendet bakom.

Det finns tre områden där barns makt är stor: äta, sova, toa.

Föräldra-/vuxenskapet kan sättas på prov och utmanas av barn, inte minst när det gäller maten.
Vi belyser uppmuntrande föräldraledarskap för att nå sunda och positiva vanor i vardagen och familjelivet.

Monique är mångårig författare inom kost, hälsa och barn. Hon är utbildad förskollärare och Montessorilärare, livstilscoach och NLP terapeut (att jobba med beteendeförändringar). Monique jobbar huvudsakligen idag som rektor och har 3 egna barn.

Anders har många års erfarenhet av att jobba med ungdomar med beroendebeteende. Han är sociolog samt har ett flertal utbildningar inom samtalsmetodik och ledarskap. Anders har lång erfarenhet av att föreläsa samt har 2 egna barn.