2019: Andreas Eenfeldt – “Vem har rätt om LCHF?”

Vilka fördelar & risker finns det med LCHF/lågkolhydratkost?

Vad har vi, och vad saknar vi, vetenskapliga bevis för?