2019: Michel Lundell

Michels föreläsning beskriver hur en ingenjör som blir extremsportare och får epilepsi börjar forska i ketonmätning.

I föreläsningen kommer skillnaden mellan utandnings och blod ketoner att förklaras och vad det betyder.

Man kan genom att mäta sina ketonnivåer få en förståelse för hur sin kropp reagerar på olika stimulans som mat, träning, sömn etc.

För att få ut mer än “jag är i ketos eller inte” och kunna förändra sin livsstil är det bra att veta hur man skall tolka sina mätningar
och när det är lämpligt att göra dem.

Det är dags att slänga sina förutfattade meningar om sin kropp och börja lyssna på den för att kunna jobba tillsammans med den.

Genom att monitorera sina ketoner kan man lära känna sin kropp och hur den utnyttjar sina energisystem.